Nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang kiến nghị tiếp tục sản xuất “3 tại chỗ”

Thực hiện sản xuất "3 tại chỗ" tại một doanh nghiệp ở Tiền Giang. Ảnh: M.K
Thực hiện sản xuất "3 tại chỗ" tại một doanh nghiệp ở Tiền Giang. Ảnh: M.K
Thực hiện sản xuất "3 tại chỗ" tại một doanh nghiệp ở Tiền Giang. Ảnh: M.K
Lên top