Nhiều doanh nghiệp không xuất khẩu được gạo vì hạn ngạch 400.000 tấn vừa "mở" đã hết

Nhiều doanh nghiệp không xuất được gạo. Ảnh minh họa. Ảnh LDO.
Nhiều doanh nghiệp không xuất được gạo. Ảnh minh họa. Ảnh LDO.
Nhiều doanh nghiệp không xuất được gạo. Ảnh minh họa. Ảnh LDO.
Lên top