Nhiều doanh nghiệp khó có khả năng tìm đủ lao động để vực dậy sản xuất

Nhiều doanh nghiệp có nguy cơ thiếu nhân lực lao động để sản xuất. Ảnh: Vũ Long
Nhiều doanh nghiệp có nguy cơ thiếu nhân lực lao động để sản xuất. Ảnh: Vũ Long
Nhiều doanh nghiệp có nguy cơ thiếu nhân lực lao động để sản xuất. Ảnh: Vũ Long
Lên top