"Nhiều doanh nghiệp cổ phần hoá chỉ vì... đất vàng, đất kim cương"

Lên top