Nhiều doanh nghiệp bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Nhiều doanh nghiệp niêm yết bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục sau khi soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: A. Dũng
Nhiều doanh nghiệp niêm yết bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục sau khi soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: A. Dũng
Nhiều doanh nghiệp niêm yết bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục sau khi soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: A. Dũng
Lên top