Nhiều DN lớn xin hỗ trợ tài chính từ Nhà nước: Có bình đẳng và sòng phẳng giữa các DN?

Các giải pháp hỗ trợ của nhà nước cần được xem xét đảm bảo tính cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Ảnh: N.VĂN
Các giải pháp hỗ trợ của nhà nước cần được xem xét đảm bảo tính cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Ảnh: N.VĂN
Các giải pháp hỗ trợ của nhà nước cần được xem xét đảm bảo tính cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Ảnh: N.VĂN
Lên top