Nhiều điểm tích cực trong công tác điều hành của Chính phủ

Nhiều điểm nổi bật trong công tác điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh minh họa: VGP/Nguyễn Hoàng
Nhiều điểm nổi bật trong công tác điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh minh họa: VGP/Nguyễn Hoàng
Nhiều điểm nổi bật trong công tác điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh minh họa: VGP/Nguyễn Hoàng
Lên top