Nhiều điểm mới về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định 132/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành có nhiều điểm mới so với quy định trước đây. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Nghị định 132/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành có nhiều điểm mới so với quy định trước đây. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Nghị định 132/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành có nhiều điểm mới so với quy định trước đây. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Lên top