Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhiều địa phương hụt thu, tăng chi, biên chế vượt kế hoạch dù tinh giảm

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải. Ảnh Ngọc Thắng/Báo TN
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải. Ảnh Ngọc Thắng/Báo TN