Nhiều địa phương hụt thu, tăng chi, biên chế vượt kế hoạch dù tinh giảm

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải. Ảnh Ngọc Thắng/Báo TN
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải. Ảnh Ngọc Thắng/Báo TN
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải. Ảnh Ngọc Thắng/Báo TN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM