Nhiều công ty chứng khoán kích hoạt lại tính năng hủy, sửa lệnh trên HoSE

Nhiều công ty chứng khoán đã cho kích hoạt lại tính năng huỷ và sửa lệnh. Ảnh: Gia Miêu
Nhiều công ty chứng khoán đã cho kích hoạt lại tính năng huỷ và sửa lệnh. Ảnh: Gia Miêu
Nhiều công ty chứng khoán đã cho kích hoạt lại tính năng huỷ và sửa lệnh. Ảnh: Gia Miêu
Lên top