Nhiều cơ sở để GDP năm 2021 của Việt Nam tăng 6%

Xuất khẩu gạo sang EU. Ảnh: TTXVN
Xuất khẩu gạo sang EU. Ảnh: TTXVN
Xuất khẩu gạo sang EU. Ảnh: TTXVN
Lên top