Nhiều cơ hội để Việt Nam xuất khẩu vật tư y tế phòng dịch COVID-19

Công ty Dệt kim Đông Xuân tăng cường làm khẩu trang y tế. Ảnh: Cường Ngô
Công ty Dệt kim Đông Xuân tăng cường làm khẩu trang y tế. Ảnh: Cường Ngô
Công ty Dệt kim Đông Xuân tăng cường làm khẩu trang y tế. Ảnh: Cường Ngô
Lên top