Nhiều chương trình tiết kiệm điện được EVNSPC triển khai năm 2019

Nhân viên ngành Điện hướng dẫn bà con nuôi tôm sử dụng điện tiết kiệm
Nhân viên ngành Điện hướng dẫn bà con nuôi tôm sử dụng điện tiết kiệm
Nhân viên ngành Điện hướng dẫn bà con nuôi tôm sử dụng điện tiết kiệm
Lên top