Nhiều chủ đầu tư Việt Nam đón đầu xu hướng du lịch giải trí

Tổ hợp vui chơi giải trí cao cấp đầu tiên tại Cam Ranh mang tên The Arena ra đời trong bối cảnh các khu nghỉ dưỡng khu vực Bãi Dài rất phát triển. Ảnh: P.V
Tổ hợp vui chơi giải trí cao cấp đầu tiên tại Cam Ranh mang tên The Arena ra đời trong bối cảnh các khu nghỉ dưỡng khu vực Bãi Dài rất phát triển. Ảnh: P.V
Tổ hợp vui chơi giải trí cao cấp đầu tiên tại Cam Ranh mang tên The Arena ra đời trong bối cảnh các khu nghỉ dưỡng khu vực Bãi Dài rất phát triển. Ảnh: P.V
Lên top