Nhiều chính sách hải quan cắt giảm chi phí tiết kiệm hàng chục tỉ cho DN

Loạt chính sách hải quan cắt giảm chứng từ, chi phí cho doanh nghiệp. Ảnh Cao Nguyên.
Loạt chính sách hải quan cắt giảm chứng từ, chi phí cho doanh nghiệp. Ảnh Cao Nguyên.
Loạt chính sách hải quan cắt giảm chứng từ, chi phí cho doanh nghiệp. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top