Nhiều chỉ tiêu tài chính VPBank tiếp tục cải thiện mạnh mẽ nửa đầu năm 2021

VPBank tiếp tục củng cố an toàn hoạt động và tăng trưởng hợp lý, kiểm soát tốt nợ xấu. Ảnh: VPBank
VPBank tiếp tục củng cố an toàn hoạt động và tăng trưởng hợp lý, kiểm soát tốt nợ xấu. Ảnh: VPBank
VPBank tiếp tục củng cố an toàn hoạt động và tăng trưởng hợp lý, kiểm soát tốt nợ xấu. Ảnh: VPBank
Lên top