Nhiều cảng biển phải phong tỏa, xuất khẩu vẫn tăng trưởng vững

Xuất khẩu dệt may tăng trưởng mạnh trong 7 tháng năm 2021. Ảnh: TL
Xuất khẩu dệt may tăng trưởng mạnh trong 7 tháng năm 2021. Ảnh: TL
Xuất khẩu dệt may tăng trưởng mạnh trong 7 tháng năm 2021. Ảnh: TL
Lên top