Nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn giải ngân dưới 35%

Chính phủ quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang.Ảnh: LDO.
Chính phủ quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang.Ảnh: LDO.
Chính phủ quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang.Ảnh: LDO.
Lên top