Nhiệt điện Thăng Long: Đảm bảo đủ sản lượng điện cho lưới điện quốc gia

Nhà máy Nhiệt Điện Thăng Long. Nguồn: NĐTL
Nhà máy Nhiệt Điện Thăng Long. Nguồn: NĐTL
Nhà máy Nhiệt Điện Thăng Long. Nguồn: NĐTL
Lên top