Nhiệt điện Sông Hậu 1 chính thức phát điện thương mại tổ máy số 1

Toàn cảnh nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. Ảnh ĐT
Toàn cảnh nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. Ảnh ĐT
Toàn cảnh nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. Ảnh ĐT
Lên top