Nhật Bản làm gì để bán 1 quả xoài giá 800.000 đồng?

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu những kinh nghiệm của Nhật Bản để áp dụng vào Việt Nam
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu những kinh nghiệm của Nhật Bản để áp dụng vào Việt Nam
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu những kinh nghiệm của Nhật Bản để áp dụng vào Việt Nam
Lên top