Nhật Bản, Hàn Quốc là 2 nước có vốn FDI lớn nhất hiện nay tại VN

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ảnh: MH
Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ảnh: MH
Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ảnh: MH