Nhật Bản có thể chấm dứt cho Việt Nam vay vốn ODA nếu còn xảy ra hối lộ

Ông Mori Mutsuya- Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam- tại buổi họp báo sáng 1.4.
Ông Mori Mutsuya- Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam- tại buổi họp báo sáng 1.4.
Ông Mori Mutsuya- Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam- tại buổi họp báo sáng 1.4.
Lên top