Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhật Bản có thể chấm dứt cho Việt Nam vay vốn ODA nếu còn xảy ra hối lộ