Nhật Bản bỏ lệnh cấm, cho phép nhập khẩu quả vải tươi của Việt Nam

Kiểm tra quả vải đã chiếu xạ để xuất khẩu ra nước ngoài. Ảnh: Kh.V
Kiểm tra quả vải đã chiếu xạ để xuất khẩu ra nước ngoài. Ảnh: Kh.V
Kiểm tra quả vải đã chiếu xạ để xuất khẩu ra nước ngoài. Ảnh: Kh.V
Lên top