Nhập siêu giảm từ 2,7 tỉ USD xuống còn 2,4 tỉ USD trong 7 tháng

Lên top