Nhập siêu 3,71 tỉ trong 8 tháng, chủ yếu nhập khẩu tư liệu sản xuất

Nhập siêu trong 8 tháng ở mức 3,71 tỉ USD, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Ảnh minh họa: Cao Nguyên
Nhập siêu trong 8 tháng ở mức 3,71 tỉ USD, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Ảnh minh họa: Cao Nguyên
Nhập siêu trong 8 tháng ở mức 3,71 tỉ USD, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Ảnh minh họa: Cao Nguyên
Lên top