Nhập siêu 1,47 tỉ USD: Lạc quan vì nhu cầu nguyên liệu sản xuất tăng mạnh

Xuất khẩu rau quả đạt kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Hồng Nhung
Xuất khẩu rau quả đạt kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Hồng Nhung
Xuất khẩu rau quả đạt kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Hồng Nhung
Lên top