Nhập nhèm web để quảng cáo - công ty không chịu trách nhiệm?

Báo Lao Động số ra 5.9 đã phản ánh thị trường thuốc giảm cân, trong đó, đã nêu nhiều sản phẩm của Cty Cường Anh. Ảnh: A.C
Báo Lao Động số ra 5.9 đã phản ánh thị trường thuốc giảm cân, trong đó, đã nêu nhiều sản phẩm của Cty Cường Anh. Ảnh: A.C
Báo Lao Động số ra 5.9 đã phản ánh thị trường thuốc giảm cân, trong đó, đã nêu nhiều sản phẩm của Cty Cường Anh. Ảnh: A.C

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top