Nhập khẩu thịt lợn và 5 triệu con lợn Thái Lan để ổn định giá thịt lợn

Thịt lợn nhập khẩu góp phần tăng nguồn cung, kìm mức tăng "phi mã" của thịt lợn trong nước. Ảnh: Vũ Long
Thịt lợn nhập khẩu góp phần tăng nguồn cung, kìm mức tăng "phi mã" của thịt lợn trong nước. Ảnh: Vũ Long
Thịt lợn nhập khẩu góp phần tăng nguồn cung, kìm mức tăng "phi mã" của thịt lợn trong nước. Ảnh: Vũ Long
Lên top