Nhập khẩu lợn Thái Lan về không có lãi, doanh nghiệp muốn bỏ cuộc

Các xe chở lợn thịt nhập khẩu về Việt Nam làm thủ tục tại cửa khẩu. Ảnh: Thành Đô
Các xe chở lợn thịt nhập khẩu về Việt Nam làm thủ tục tại cửa khẩu. Ảnh: Thành Đô
Các xe chở lợn thịt nhập khẩu về Việt Nam làm thủ tục tại cửa khẩu. Ảnh: Thành Đô
Lên top