Nhập khẩu gỗ nhiệt đới làm nguyên liệu: Cảnh giác với nguồn cung rủi ro

Việt  Nam cam kết đảm bảo minh bạch nguồn cung nguyên liệu gỗ, nhập khẩu gỗ có nguồn gốc. Ảnh minh họa: Vũ Long
Việt Nam cam kết đảm bảo minh bạch nguồn cung nguyên liệu gỗ, nhập khẩu gỗ có nguồn gốc. Ảnh minh họa: Vũ Long
Việt Nam cam kết đảm bảo minh bạch nguồn cung nguyên liệu gỗ, nhập khẩu gỗ có nguồn gốc. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top