Nhập khẩu cá tầm Trung Quốc tăng vọt sau loạt chỉ đạo siết chặt

PV Báo Lao Động (trái) cùng cơ quan quan chức năng kiểm tra một xe cá tầm Trung Quốc thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn hồi tháng 10.2020.
PV Báo Lao Động (trái) cùng cơ quan quan chức năng kiểm tra một xe cá tầm Trung Quốc thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn hồi tháng 10.2020.
PV Báo Lao Động (trái) cùng cơ quan quan chức năng kiểm tra một xe cá tầm Trung Quốc thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn hồi tháng 10.2020.
Lên top