Nhanh chóng bỏ tư duy “zero F0”

Sản xuất, nghỉ ngơi của người lao động trong giai đoạn mới cần đảm bảo an toàn dịch bệnh. Ảnh: Đức Long
Sản xuất, nghỉ ngơi của người lao động trong giai đoạn mới cần đảm bảo an toàn dịch bệnh. Ảnh: Đức Long
Sản xuất, nghỉ ngơi của người lao động trong giai đoạn mới cần đảm bảo an toàn dịch bệnh. Ảnh: Đức Long
Lên top