Nhân viên Vietjet làm việc xuyên đêm để giao hàng cứu trợ

Các chuyến hàng cứu trợ được Vietjet chuyển đến sân bay Đồng Hới và được bàn giao ngay trong đêm để kịp đến với bà con vùng lũ. Ảnh: H.Minh
Các chuyến hàng cứu trợ được Vietjet chuyển đến sân bay Đồng Hới và được bàn giao ngay trong đêm để kịp đến với bà con vùng lũ. Ảnh: H.Minh
Các chuyến hàng cứu trợ được Vietjet chuyển đến sân bay Đồng Hới và được bàn giao ngay trong đêm để kịp đến với bà con vùng lũ. Ảnh: H.Minh
Lên top