Nhân viên ngân hàng căng lều để ăn-ngủ-nghỉ tại chỗ phòng COVID-19

Nhân viên ngân hàng Eximbank căng lều ngủ ngay tại cơ quan để đảm bảo hoạt động ngân hàng được thông suốt. Ảnh EIB
Nhân viên ngân hàng Eximbank căng lều ngủ ngay tại cơ quan để đảm bảo hoạt động ngân hàng được thông suốt. Ảnh EIB
Nhân viên ngân hàng Eximbank căng lều ngủ ngay tại cơ quan để đảm bảo hoạt động ngân hàng được thông suốt. Ảnh EIB
Lên top