Nhãn tươi được xuất khẩu sang Australia từ năm 2019