Nhân lực chất lượng cao: Yếu tố quyết định để vươn ra thế giới

Nhân sự người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại phòng điều khiển. Ảnh: Masan
Nhân sự người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại phòng điều khiển. Ảnh: Masan
Nhân sự người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại phòng điều khiển. Ảnh: Masan
Lên top