Nhãn lồng được giá, nông dân Hưng Yên "hốt" bạc tỉ

Nông dân Hưng Yên phấn khởi thu hoạch nhãn. Ảnh: B.H
Nông dân Hưng Yên phấn khởi thu hoạch nhãn. Ảnh: B.H