“Nhân hiệu” - hướng đi mới cho khởi nghiệp

Trồng lúa, nuôi tôm theo hướng nông nghiệp sạch bền vững là định hướng khởi nghiệp và xây dựng "nhân hiệu" cho người dân. Ảnh: PV
Trồng lúa, nuôi tôm theo hướng nông nghiệp sạch bền vững là định hướng khởi nghiệp và xây dựng "nhân hiệu" cho người dân. Ảnh: PV
Trồng lúa, nuôi tôm theo hướng nông nghiệp sạch bền vững là định hướng khởi nghiệp và xây dựng "nhân hiệu" cho người dân. Ảnh: PV
Lên top