Nhận đòn giáng thuế quan từ Mỹ, chứng khoán Trung Quốc "rơi tự do"

Lên top