“Nhận diện” 15 sản phẩm nông sản chủ lực quốc gia

Thịt bò là một trong 15 mặt hàng nông sản chủ lực quốc gia. Ảnh: Kh.V
Thịt bò là một trong 15 mặt hàng nông sản chủ lực quốc gia. Ảnh: Kh.V
Thịt bò là một trong 15 mặt hàng nông sản chủ lực quốc gia. Ảnh: Kh.V
Lên top