Nhận chìm vật chất tại các dự án nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ thực hiện theo 3 giai đoạn

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 gặp khó vì chưa tìm được vị trí nhận chìm vật chất nạo vét trong quá trình thi công. Ảnh: PV
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 gặp khó vì chưa tìm được vị trí nhận chìm vật chất nạo vét trong quá trình thi công. Ảnh: PV
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 gặp khó vì chưa tìm được vị trí nhận chìm vật chất nạo vét trong quá trình thi công. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top