Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhận 56 tỉ, người thứ 4 thành đại gia nhờ trúng jackpot