"Nhắm mắt" nhập 1,6 triệu tấn lúa mì bị nhiễm cỏ kế đồng nguy hiểm vào Việt Nam

Hình ảnh cỏ kế đồng.
Hình ảnh cỏ kế đồng.
Hình ảnh cỏ kế đồng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top