Nhà vườn Phú Yên méo mặt vì quất tết đột ngột "ngã bệnh"

Vườn quất bị bênh vàng lá của bà Nguyễn Thị Nhẹ, vắng bóng thương lái
Vườn quất bị bênh vàng lá của bà Nguyễn Thị Nhẹ, vắng bóng thương lái
Vườn quất bị bênh vàng lá của bà Nguyễn Thị Nhẹ, vắng bóng thương lái
Lên top