Nha Trang (Khánh Hoà): “Bí ẩn” cho mượn đất quốc phòng để kinh doanh

Khu đất do Trường Sỹ quan Không quân quản lý mọc lên nhiều hàng quán, kiot (tại khu vực tiếp giáp đường Hoàng Diệu và Trần Phú). Ảnh: PV
Khu đất do Trường Sỹ quan Không quân quản lý mọc lên nhiều hàng quán, kiot (tại khu vực tiếp giáp đường Hoàng Diệu và Trần Phú). Ảnh: PV
Khu đất do Trường Sỹ quan Không quân quản lý mọc lên nhiều hàng quán, kiot (tại khu vực tiếp giáp đường Hoàng Diệu và Trần Phú). Ảnh: PV
Lên top