Nhà ở xã hội giá rẻ thành “gánh nặng” với người thu nhập thấp