Câu chuyện quản lý:

Nhà ở xã hội dành cho công nhân, khó hay dễ?

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá, Gia Lâm (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Khu nhà ở xã hội Đặng Xá, Gia Lâm (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Khu nhà ở xã hội Đặng Xá, Gia Lâm (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top