Nhà ở an toàn cho người dân vùng bão lũ: Không thể tạm bợ

Mô hình nhà an toàn do bà Phạm Thị Hương Giang (sinh năm 1979) - người sáng lập Quỹ Sống (Sống Foundation) ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: NVCC
Mô hình nhà an toàn do bà Phạm Thị Hương Giang (sinh năm 1979) - người sáng lập Quỹ Sống (Sống Foundation) ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: NVCC
Mô hình nhà an toàn do bà Phạm Thị Hương Giang (sinh năm 1979) - người sáng lập Quỹ Sống (Sống Foundation) ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: NVCC
Lên top