Nhà nước nên nắm quyền chi phối trong nhà máy sản xuất nước sạch

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh quochoi.vn.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh quochoi.vn.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh quochoi.vn.
Lên top